Disclaimer

Disclaimer en Copyright usb stick recovery

Disclaimer
De website usb stick recovery is een initiatief van usb stick recovery. De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Ondanks dat deze website voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website problemen voortvloeien. usb stick recovery is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Copyright
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van usb stick recovery. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van, in licentie of gebruik bij/ usb stick recovery en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site

Correct gebruik
De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links
Het is mogelijk dat op deze website een (nieuws)link maakt naar een andere website waarvan usb stick recovery meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is puur informatief. usb stick recovery is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

usb stick recovery 2010